Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Skarbnik
Złożone do 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
wladze
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe za okres 01.01.2017r. do 14.02.2017r.
Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe po ustaniu pracy na stanowisku Sekretarza Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska.
Sekretarz
złożone do dn. 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe po ustaniu pracy na stanowisku Zastępcy Wójta
wladze
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zastępca Wójta Gminy
złożone do dn. 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Sprostowanie oświadczenia majątkowego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
wladze
Złożone po objęciu stanowiska Zastępcy Wójta
Wójt Gminy
złożone do dn. 31 maja 2020 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018