Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2023
złożone w związku z ustaniem powołania na stanowisko Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2023
złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Sprostowanie oświadczenia złożonego do 30 kwietnia 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Krasieninie
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół w Krasieninie
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2022
Zatrudnienie na stanowisku zastępcy dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2022
Ustanie zatrudnienia na stanowisku dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2021
Oświadczenie majątkowe złożone po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół
2018
Oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Brak jednostki
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Przedszkole Publiczne w Niemcach
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Oświadczenie złożone po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Oświadczenie składane po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2022
Pełniąca obowiązki Dyrektora
Stanowisko pracownika - P. O. Dyrekotra
Ośrodek Pomocy Społecznej
2021
Oświadczenie majątkowe złożone po ustaniu upoważnienia
Stanowisko pracownika - Inspektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
oświadczenie majątkowe na zakończenie powierzenia stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
2018
oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
2018
Oświadczenie majątkowe po ustaniu stosunku pracy na stanowisku dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Ośrodek Pomocy Społecznej
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
2021
Oświadczenie złożone dnia 3 lutego 2022r
Stanowisko pracownika - Inspektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2023
Po powołaniu na p. o. kierownika
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2023
Po ustaniu zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
2019
oświadczenie majątkowe na zakończenie powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
2023
Złożone 31 sierpnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Przedszkole Publiczne w Niemcach
2019
Oświadczenie składane po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Niemcach
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Niemcach
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Żłobka w Niemcach
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Żłobka w Niemcach
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
2023
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2019
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
0
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
2017
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
2016
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
2023
Złożono 05.09.2023
Stanowisko pracownika - Dyrektor