Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Oświadczenie majątkowe składane po ustaniu stosunku pracy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
Złożone po objęciu stanowiska pracy jako Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska dyrektora
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół w Krasieninie
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Szkoła Podstawowa w Krasieninie
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Oświadczenie majątkowe składane po ustaniu stosunku pracy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Zespół Placówek Oświatowych im. Lotników Polskich w Dysie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Przedszkole Publiczne w Niemcach
Oświadczenie złożone po objęciu stanowiska
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 roku
oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
oświadczenie majątkowe na zakończenie powierzenia stanowiska
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe po ustaniu stosunku pracy na stanowisku dyrektora
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Zespół Szkół w Krasieninie
Oświadczenie majątkowe składane po ustaniu stosunku pracy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Zespół Szkół w Krasieninie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
Oświadczenie złożone po ustaniu stosunku pracy
Obowiązek składania do 30 kwietnia 2016 roku
Obowiązek składania do 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone po ustaniu stosunku pracy.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
oświadczenie majątkowe na zakończenie powierzenia stanowiska dyrektora
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Przedszkole Publiczne w Niemcach
Oświadczenie składane po ustaniu stosunku pracy
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Niemcach
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Styczeń 2015
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku