Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Oświadczenie majątkowe składane po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
Złożone po objęciu stanowiska pracy jako Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
złożone w związku z ustaniem powołania na stanowisko Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Sprostowanie oświadczenia złożonego do 30 kwietnia 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół w Krasieninie
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
Szkoła Podstawowa w Krasieninie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Oświadczenie majątkowe składane po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Zespół Placówek Oświatowych im. Lotników Polskich w Dysie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ustanie zatrudnienia na stanowisku dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zatrudnienie na stanowisku zastępcy dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Przedszkole Publiczne w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie złożone po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Oświadczenie składane po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Pełniąca obowiązki Dyrektora
Stanowisko pracownika - P. O. Dyrekotra
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe złożone po ustaniu upoważnienia
Stanowisko pracownika - Inspektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe na zakończenie powierzenia stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Oświadczenie majątkowe po ustaniu stosunku pracy na stanowisku dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie złożone dnia 3 lutego 2022r
Stanowisko pracownika - Inspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Zespół Szkół w Krasieninie
Oświadczenie majątkowe składane po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
Zespół Szkół w Krasieninie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespółu Szkół w Krasieninie
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
Oświadczenie złożone po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Obowiązek składania do 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Obowiązek składania do 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach
Oświadczenie majątkowe złożone po ustaniu stosunku pracy.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe na zakończenie powierzenia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Przedszkole Publiczne w Niemcach
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie składane po ustaniu stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Żłobka w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Żłobka w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Żłobka w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka Gminnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Styczeń 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka Gminnego
Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Ośrodek Pomocy Społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik działu pomocy społecznej
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Kierownik działu pomocy społecznej