Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Przetargi 15
8.93%
Aktualności 10
5.95%
Informacje o instytucji 8
4.76%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 8
4.76%
Jednostki organizacyjne 7
4.17%
Zarządzenia Wójta 7
4.17%
Uchwały Rady Gminy 6
3.57%
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy PZP 5
2.98%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 4
2.38%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 4
2.38%
Zakład Gospodarki Komunalnej 4
2.38%
Oświadczenia majątkowe radnych 3
1.79%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3
1.79%
Interpelacje i zapytania radnych 3
1.79%
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 3
1.79%
Sejm i Senat 2015 3
1.79%
Struktura organizacyjna 2
1.19%
Petycje składane do Wójta Gminy Niemce 2
1.19%
Sekretarz 2
1.19%
Referat Finansowy 2
1.19%
Komisja Rewizyjna Rady Gminy 2
1.19%
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAKUBOWICACH KONIŃSKICH 2
1.19%
Wybory Prezydenckie 2020 2
1.19%
Informacje o rejestrze 2
1.19%
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 r. 2
1.19%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 2
1.19%
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2
1.19%
Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 2
1.19%
IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 2
1.19%
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEMCACH 2
1.19%
Protokoły z sesji rady Gminy Niemce 2
1.19%
Urząd Gminy Niemce 2
1.19%
Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady Gminy 1
0.6%
Parlament Europejski 2019 1
0.6%
Zarządzanie Kryzysowe, Obronność i Obrona Cywilna 1
0.6%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach 1
0.6%
Uchwała Budżetowa 2022 1
0.6%
Informacja przyjmowania i rozpatrywania petycji 1
0.6%
Sejm i Senat 2019 1
0.6%
Oświadczenia majątkowe 1
0.6%
Informacje o ograniczeniach w zakresie praw przysługujących osobom, których dane dotyczą 1
0.6%
Petycje składane do Rady Gminy Niemce 1
0.6%
Komisja Oświaty i Kultury 1
0.6%
Komisja Budżetu i Finansów Gminy 1
0.6%
Informacje o wykonaniu budżetu JST 1
0.6%
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach 1
0.6%
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 1
0.6%
Żłobki i Kluby Dziecięce 1
0.6%
Historia zmian 1
0.6%
ŻŁOBEK GMINNY "BAJKOWA KRAINA" W NIEMCACH 1
0.6%
Oferty inwestycyjne 1
0.6%
Imienne wykazy głosowań radnych 1
0.6%
Komisja Budżetu i Finansów Gminy 1
0.6%
Skarbnik Gminy 1
0.6%
Wójt Gminy 1
0.6%
Wybory Prezydenckie 2015 1
0.6%
O Komisji 1
0.6%
Wybory Samorządowe 2018 1
0.6%
Statystyka odwiedzin 1
0.6%
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Niemce 1
0.6%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1
0.6%
Instrukcja obsługi BIP 1
0.6%
Transmisja video i porządek obrad Sesji Rady Gminy Niemce 1
0.6%
Uchwała Budżetowa 2020 1
0.6%
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE 1
0.6%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1
0.6%
Zbiorcza informacja o rozpatrywanych petycjach przez Wójta i Rady Gminy Niemce 1
0.6%
Mienie 1
0.6%
Żłobek Gminny w Niemcach 1
0.6%
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE 1
0.6%
Informacje nieudostępnione w BIP 1
0.6%
Komisja Oświaty i Kultury 1
0.6%
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCACH 1
0.6%
Stanowisko pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 1
0.6%
Inicjatywy obywatelskie 1
0.6%