Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 2109
14.38%
Zarządzenia Wójta 1926
13.13%
Aktualności 1716
11.7%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 1117
7.62%
Przetargi 832
5.67%
Uchwały Rady Gminy 771
5.26%
Wójt Gminy 472
3.22%
Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy PZP 385
2.63%
Zastępca Wójta Gminy 256
1.75%
Struktura organizacyjna 238
1.62%
Zakład Gospodarki Komunalnej 224
1.53%
Oświadczenia majątkowe radnych 208
1.42%
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 206
1.4%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 182
1.24%
Interpelacje i zapytania radnych 174
1.19%
rada gminy 172
1.17%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 169
1.15%
Sekretarz 169
1.15%
Wybory Samorządowe 2024 r. 161
1.1%
Protokoły z sesji rady Gminy Niemce 157
1.07%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 141
0.96%
Jednostki organizacyjne 133
0.91%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 129
0.88%
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego 114
0.78%
Petycje składane do Wójta Gminy Niemce 108
0.74%
Oświadczenia majątkowe 105
0.72%
Skarbnik Gminy 104
0.71%
Zarządzenia, Obwieszczenia i Ogłoszenia Wójta 96
0.65%
Pozostałe informacje 89
0.61%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach 72
0.49%
Gmina Niemce 70
0.48%
Podatki i opłaty 69
0.47%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 55
0.38%
Transmisja video i porządek obrad Sesji Rady Gminy Niemce 54
0.37%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. 54
0.37%
Urząd Gminy Niemce 53
0.36%
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDCE KOZŁOWIECKEJ 50
0.34%
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASIENINIE 49
0.33%
Mienie 47
0.32%
Strategia rozwoju 47
0.32%
Mapa serwisu 47
0.32%
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 45
0.31%
Plan Zamówień Publicznych 44
0.3%
Regulamin organizacyjny Urzędu 39
0.27%
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach 37
0.25%
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEMCACH 36
0.25%
Wybory i referenda 35
0.24%
Imienne wykazy głosowań radnych 34
0.23%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 33
0.23%
Urząd Gminy 32
0.22%
Statut Gminy 31
0.21%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 30
0.2%
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 r. 29
0.2%
Komisja Oświaty i Kultury 27
0.18%
Referat Finansowy 26
0.18%
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Niemce 26
0.18%
Ogłoszenia 24
0.16%
Oferty inwestycyjne 24
0.16%
Informacja przyjmowania i rozpatrywania petycji 23
0.16%
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE 23
0.16%
Informacje podstawowe 23
0.16%
Urząd Stanu Cywilnego 23
0.16%
SZKOŁA PODSTAWOWA W NASUTOWIE 22
0.15%
Wybory Samorządowe 2018 22
0.15%
Sejm i Senat 2019 22
0.15%
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCACH 21
0.14%
Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia 20
0.14%
O Komisji 19
0.13%
Informacje nieudostępnione w BIP 19
0.13%
Zgromadzenia Publiczne 18
0.12%
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE 17
0.12%
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAKUBOWICACH KONIŃSKICH 16
0.11%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w składzie 16
0.11%
Klauzule informacyjne 16
0.11%
Informacje o wykonaniu budżetu JST 16
0.11%
Inne Dokumenty 15
0.1%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie 15
0.1%
Stanowisko pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 15
0.1%
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 15
0.1%
Aktualne dokumenty wyborcze 15
0.1%
Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027 r. 14
0.1%
IZS - Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 13
0.09%
Parlament Europejski 2019 13
0.09%
Żłobek Gminny w Niemcach 13
0.09%
Redakcja biuletynu 13
0.09%
Petycje składane do Rady Gminy Niemce 13
0.09%
Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków 12
0.08%
Historia zmian 11
0.08%
Uchwała Budżetowa 2022 11
0.08%
Informacje prawne 11
0.08%
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030 11
0.08%
Wybory Prezydenckie 2020 10
0.07%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach 9
0.06%
Prawo miejscowe 9
0.06%
ŻŁOBEK GMINNY "BAJKOWA KRAINA" W NIEMCACH 9
0.06%
Inicjatywy obywatelskie 9
0.06%
Informacje o ograniczeniach w zakresie praw przysługujących osobom, których dane dotyczą 8
0.05%
Informacje o rejestrze 8
0.05%
Rada Gminy 8
0.05%
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8
0.05%
Żłobki i Kluby Dziecięce 8
0.05%
Wybory Prezydenckie 2015 7
0.05%
Komisja Rewizyjna Rady Gminy 7
0.05%
Biblioteka Publiczna w Niemcach 7
0.05%
Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady Gminy 7
0.05%
Instrukcja obsługi BIP 6
0.04%
Referendum Ogólnokrajowe 2023 r. 6
0.04%
Zbiorcza informacja o rozpatrywanych petycjach przez Wójta i Rady Gminy Niemce 6
0.04%
Zarządzanie Kryzysowe, Obronność i Obrona Cywilna 6
0.04%
Komisja Budżetu i Finansów Gminy 6
0.04%
Komisja skarg, wniosków i petycji 6
0.04%
Komisje Rady Gminy 5
0.03%
Statystyka odwiedzin 5
0.03%
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Niemce 5
0.03%
Sejm i Senat 2015 5
0.03%
Sprawozdania finansowe 4
0.03%
Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 4
0.03%
Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 4
0.03%
Ochrona danych osobowych 3
0.02%
Komisja Oświaty i Kultury 3
0.02%
Zarządzanie Kryzysowe 3
0.02%
Gmina Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3
0.02%
Rada Gminy 3
0.02%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3
0.02%
KOMISJE - kadencja 2018-2023 3
0.02%
Informacje o biuletynie 3
0.02%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3
0.02%
Słownik skrótów 2
0.01%
KOMISJE - kadencja 2006-2010 2
0.01%
Instrukcje załatwiania spraw 2
0.01%
Komisja Budżetu i Finansów Gminy 2
0.01%
Jednostki Organizacyjne 2
0.01%
Komisja Rewizyjna 2
0.01%
Wybory ławników 2
0.01%
Skargi i wnioski 2
0.01%
Komisja Rewizyjna Rady Gminy 2
0.01%
Komisja Budżetu i Finansów Gminy 1
0.01%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1
0.01%
Uchwała Budżetowa 2020 1
0.01%
Gospodarowanie odpadami 1
0.01%
KOMISJE - kadencja 2010 -2014 1
0.01%
Jednostki Organizacyjne - dokumenty 1
0.01%
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1
0.01%
Uchwała Budżetowa 2021 1
0.01%
Ponowne wykorzystanie informacji 1
0.01%