Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Jednostki organizacyjne

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
Lubelska 182
21-025 Niemce
ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH (081) 756-16-29ODDZIAŁ DLA DZIECI (081) 756-16-37FILIA W CIECIERZYNIE (081) 756-13-70FILIA W DYSIE (081) 756-38-31FILIA W KRASIENINIE (081) 756-69-05FIL
18-12-2012 21:11:54
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
18-12-2012 21:11:54
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach
Różana 10
21-025 Niemce
(081) 756-10-55
(081) 756-17-66

http://www.gok-niemce.pl
18-12-2012 21:11:54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce

18-12-2012 21:11:54
Przedszkole Publiczne w Niemcach
ul. Różana 14
21-025 Niemce
(81) 501-22-12
(81) 501-22-12

http://www.przedszkole.niemce.pl
30-09-2013 13:35:53
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Szkolna 69
21-003 Cie Jakubowice Konińskie
(081) 501-21-21

18-12-2012 21:11:54
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
Nasutów 209A
21-025 Nasutów
817566475
817566475

http://www.nasutowszkola.edupage.org
11-02-2013 09:21:42
Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
ul. Lubelska 23
21-025 Niemce
(081) 756-15-94(081) 756-17-28
(081) 756-15-94

18-12-2012 21:11:54
Szkoła Podstawowa w Krasieninie
21-025 Krasienin-Kolonia 39
(081) 756-64-64(081) 756-79-02

http://spkrasienin.pl
18-12-2012 21:11:54
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
21-025 Rudka Kozłowiecka 30B
081 756-17-61

18-12-2012 21:11:54
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
(081) 756-10-50 (081) 756-10-49 (081) 756-10-48
18-12-2012 21:11:54
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zielona 1
21-025 Niemce
1.Gminny Ośrodek Zdrowia w Niemcach, ul. Zielona 1 tel. 756 15 50 2.Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie tel. 756 13 91 3.Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krasieninie tel. 756 67 00
18-12-2012 21:11:54
Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
(081) 756-13-10(081) 756-37-67

http://www.zpociecierzyn.pl/
18-12-2012 21:11:54
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Lotników Polskich 4
21-003 Dys
(081) 756-13-14

http://www.zpodys.pl
18-12-2012 21:11:54
Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Niemcach
Lubelska 182
21-025 Niemce
12-01-2015 15:44:44