Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe radnych

rada gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
rada gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
rada gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Grudzień 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
złożone do dn. 31 maja 2020 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
rada gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014