Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe radnych

Szczegółowe wyszukiwanie
rada gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
rada gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Raedny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Przewodniczący rady gminu
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy niemce
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
złożone do dn. 31 maja 2020 roku
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Przewodniczący rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Złożone do 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - V-ce Przewodniczacy Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - V-ce Przewodniczaca Rady Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Niemce
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Oświadczenie majątkowe po objęciu mandatu radnego
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Niemce
rada gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
rada gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracownika - Radny rady gminy
Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek rady gminy
Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Stanowisko pracownika - Członek Rady Gminy