Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego z dnia 4.11.2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko pracy ds. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe po ustaniu upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 roku
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.