Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - inspektor do spraw wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. Wymiaru i Realizacji Podatków i Opłat Lokalnych
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor do spraw wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe po otrzymaniu upoważnienia
Stanowisko pracownika - Inspektor w Referacie Podatków i Opłat
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone po wydaniu upoważnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego z dnia 4.11.2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. obsługi OSP i akcyzy
Stanowisko pracy ds. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
Oświadczenie majątkowe po ustaniu upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych
Stanowisko pracownika - podinspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. obsługi OSP i akcyzy
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - podinspektor do spraw wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone po raz pierwszy
Stanowisko pracownika - Młodszy referent
Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Ustanie stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Pracownicy Urzędu Gminy Niemce
Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Stanowisko pracownika - inspektor do spraw wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. Wymiaru i Realizacji Podatków i Opłat Lokalnych
Złożone do dnia 30 kwietnia 2022r.
Stanowisko pracownika - Inspektor