Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Emilia Kowalska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Opis: Oświadczenie majątkowe składane po objęciu stanowiska
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Oświadczenie majątkowe po ustaniu stosunku pracy na stanowisku dyrektora
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.