Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Anna Berej
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Członek rady gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Radna Gminy
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Radna Gminy
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Radna Gminy
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Członek rady gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe grudzień 2014
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny rady gminy
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.