Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niemce

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Jerzy Wójcik
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Złożone do dnia 31 maja 2020 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Dyrektor
Opis: Złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r.